Vítejte na stránkách obce Obec Vinary.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Místní rybářský řád 2024

Pro rybníky ,,Návesník“ Vinary, ,,Hliňák“ Janovice.

Rybník Navrátilek a rybníček Janovice směr Starý Bydžov jsou chovné rybníky!!!.

Obec Vinary na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva vydává místní rybářský řád:

l. Doba hájení jednotlivých druhů ryb

Štika obecná hájená od 1.1.- do 15.6.

Candát obecný hájený od 1.1.- do 15.6.

Úhoř říční hájený od 1.9. – do 30.11

Tolstolobik hájen celoročně

Jeseter hájen celoročně

ll. Nejmenší povolené míry ryb k rybolovu a horní míry

Kapr obecný 50 cm

Lín obecný 30 cm

Amur 55 cm

Sumec 70 cm

Úhoř říční 50 cm

Štika obecná 60 cm

Candát obecný 55 cm

Horní míra Kapra obecného je 65 cm včetně, Amura 70 cm včetně a u Štiky obecné je 85 cm včetně, pokud tato míra bude větší, musí být co nejšetrněji vrácen zpět. Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzašší části ocasní ploutve.

lll. Povinné vybavení – přehled o úlovcích

Každý kdo loví ryby, je povinen mít při sobě míru potřebnou k zjištění délky ulovené ryby, podběrák a vhodný nástroj na vyprošťování háčků. Doporučujeme používat komerčně vyráběné podložky pod ryby a háčky bez protihrotu. Každý kdo loví ryby, je dále povinen mít při sobě povolenku k rybolovu a řádně vyplněný přehled o úlovcích. Povolenka je nepřenosná na druhou osobu!

Povolenku a řádně vyplněný přehled o úlovcích nutno odevzdat na OÚ do 15.1.2025

lV. Chování při lovu

Lovit ryby je povoleno pouze na řádnou udici, jakýkoliv jiný způsob lovu je zakázán. Při lovu je lovící povinen být u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby mohl s nimi manipulovat.

Vzdálenost mezi jednotlivými rybáři musí být alespoň 3 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

V. Zacházení s ulovenými rybami:

1. Ryby které byly uloveny v době hájení nebo ryby, které nedosahují předepsané nejmenší míry, musí být co nejšetrněji ihned puštěny zpět.

2. Ryby při případném focení, měření a vážení se musí držet nad podložkou, ryba nesmí oschnout a musí se polévat připravenou vodou.

3.Při vytahování ryby je každý povinen zacházet s rybou šetrně, pokud ji nelze vylovit chycením do mokré ruky, musí být použit podběrák.

4. Ulovenou rybu, kterou si chce lovící ponechat musí dát do vezíru, nebo ji zabít, aby byla možná kontrola úlovku.

Vl. Je zakázáno!

1.Používání srkaček

2.Pletené šokové šňůry, myšleno jako návazec , doporučujeme návazec ze silnějšího silonu.

3.Vnadit krví , masem, jakoukoli směsí z masa, škvarkami a veškerými chráněnými živočichy.

4.Přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené míry

5.Je zákaz lovu z části hráze u chodníku se zábradlím, ze stavidla a v chráněných oblastech.

Vll. Večerní rybolov:

1.Po setmění musí lovící použít běžně dostupná svítidla (elek. kapesní svítilna, lampa, svíčka apod.), kterými osvětluje čihadla prutů. Ostatní intenzivní svítidla a rozdělávání ohňů je zakázáno.

Vlll. Ochrana životního prostředí:

1.Každý kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek, nesmí ponechávat na břehu odpadky a házet je do vody. Při příchodu k vodě provede lovící nejprve prohlídku místa a pokud je znečištěno, nejprve místo uklidí.

2.Je zakázáno řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů nebo je poškozovat.

3.Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo ke znehodnocení vody nebo šíření nákazy (nejlépe zakopáním).

lX. Doba lovu v měsících je stanovena takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec od 6.00 – do 20.00 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4.00 – do 24.00 hod

X. Vydávání a použití povolenek:

1.Děti do 10ti let mohou chytat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let na jeden prut.

2.Děti od 10ti do 15ti let mohou chytat sami, na 2 pruty.

3.Osoby nad 15 let mohou k lovu použít 2 pruty, každá udice může mít pouze jeden návazec.

4.Povolenky budou vydávány na OÚ ve Vinarech od 1.3.2024

Xl.Počet a množství ulovených ryb, jejich evidence:

1.V jednom dni si může lovící ponechat pouze 1 kus ušlechtilé ryby, za kalendářní rok 5 ks a dítě 3 ks.

2.Při ulovení ryby a ponechání si ryby je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu o úlovcích s označením data, druhu a délky ryby

Xll. Kontrola:

1.Kontrolu lovících provádí osoba pověřená, která se prokáže průkazem

2.Lovící je povinen po vyzvání předložit povolenku ke kontrole.

3.V případě porušení jsme oprávněni okamžitě odebrat povolenku a vykázat lovícího od vody.

4.Porušení tohoto řádu jsou důvodem k omítnutí prodeje další povolenky

Rybářská stráž:

M. Vegšmíd, P. Špinka, J. Štoček, L. Schovánek, M. Schovánek.

Cena povolenky pro místní občany a chalupáře:

dospělí 900,-Kč

děti do 15 let 200,- Kč

Povolenky jsou vydávány od 1.3.2024 (pouze místním občanům)

publikováno: 3. 4. 2024 07:24, Linda Vackova

Novinky z úřadu

Oznámení OÚ

publikováno: 6. 5. 2024,

  • začíná v pondělí 6. 5. 00:00 - končí v

Dne 6.5.2024 v úřední hodiny 16:45 hod - 18:00 hod bude OÚ uzavřen

)

Czech Point

publikováno: 18. 4. 2024

Co je to Czech POINT

Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.