Vítejte na stránkách obce Obec Vinary.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Vinary

2. Důvod a způsob založení

Obec Vinary se řídí zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, v plném znění

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Vinary
Vinary 70
503 53 Smidary

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Vinary
Vinary 70
503 53 Smidary

4.3 Úřední hodiny

Po: 16:45 - 18:00 
St:  16:45 - 18:00 

4.4 Telefonní čísla

starostka:    736 601 096
místostarosta:  724 183 054

4.5 Adresa internetové stránky

www.vinary.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Vinary
Vinary 70
503 53 Smidary

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronické podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

4.7 Adresa e-podatelny

vinary@seznam.cz

4.8 Datová schránka

e8xa6eg

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka (ČSOB) 
číslo účtu:  
245562626/0300

6. Identifikační číslo

IČO: 00269751

7. DIČ

CZ00269751

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů
Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky.

 

8.2 Rozpočet
Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.

Způsob pro podání žádosti:

1. ústně
Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 
Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně
a) Poštou na adrese:
Obec Vinary
Vinary 70
503 53 Smidary

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úředních hodinách 
Po: 16:45 - 18:00 
St:  16:45 - 18:00 

c) Přes elektronickou podatelnu na email: vinary@seznam.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky. 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci
úřad - chci zařídit - poskytování informací.

publikováno: 28. 3. 2024 09:09, Linda Vackova

Novinky z úřadu

Oznámení OÚ

publikováno: 6. 5. 2024,

  • začíná v pondělí 6. 5. 00:00 - končí v

Dne 6.5.2024 v úřední hodiny 16:45 hod - 18:00 hod bude OÚ uzavřen

)

Czech Point

publikováno: 18. 4. 2024

Co je to Czech POINT

Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.