Oficiální stránka obce Vinary – kraj Královéhradecký


Aktuální události:
Projekty

Úřední deska:

Návrh rozpočtu OBCE VINARY NA rok 2020

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2020 byl zveřejněn dne 25.11.2019.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2020 mohou občané uplatnit buď písemně do 9.12.2019 do 18.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.Ve Vinarech dne 25.11.2019                             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka

Vyvěšeno: 25.11.2019
 
Vyvěšeno: 24.10.2019
 

Náhodné obrázky z uplynulých akcí:

Krátce o obci Vinary

Obec Vinary se rozkládá asi 8 km severozápadně od Nového Bydžova. První zmínky o obci jsou již od roku 1313. V současné době se obec skládá z částí Vinary, Janovice, Kozojídky a Smidarská Lhota, s celkovým počtem 408 obyvatel.

Obci Vinary (256 m n.m.) dominuje uprostřed návsi rybník, na západní straně rybníka socha panny Marie z roku 1893, na opačném konci rybníka kamenný kříž se sochou Ukřižovaného z roku 1751. Severní část obce tvoří stráň, na které v dřívějších dobách byla pěstována vinná réva a víno se zde vyrábělo. Odtud tedy i název obce. O pravěkém osídlení obce svědčí četné nálezy kamenných seker, kameniny a nález jantarových šperků a ohniště.