Životní jubileum 95 let – Marie Šindelářová – Janovice č. 45

Dne 27. listopadu 2014 oslavila paní Marie Šindelářová z Janovic významné životní výročí 95 let. Naší oslavenkyni přišli do domova důchodců „Pohoda“ v Humburkách popřát zástupci Obecního úřadu, pánové Luboš a Milan Schovánkovi . Oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina.

Fotky z jubilea si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 95 let – Marie Šindelářová – Janovice č. 45.