Životní jubileum 90 let – Anna Vaňková, Janovice č. 1

Dne 27. února 2019 oslavila paní Anna Vaňková z Janovic významné životní výročí 90 let. Naší oslavenkyni přišel popřát zástupce Obecního úřadu, pan Milan Schovánek.  Oslavenkyni popřál do dalších let pevné zdraví a byla předána květina a malý dárek.