Životní jubileum 90 let – Alena Koucká, Smidarská Lhota č. 35

 

Dne 15. srpna 2018 oslavila paní Alena Koucká ze Smidarské Lhoty významné životní výročí 90 let. Naší oslavenkyni přišel popřát zástupce Obecního úřadu, pan Petr Chlubna. Oslavenkyni popřál do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.