Životní jubileum 85 let – Vratislav Šádek, Kozojídky č. 50

 

Dne 20.září 2023 oslavil pan Vratislav Šádek z Kozojídek významné životní výročí  85 let. Našemu oslavenci přišel popřát zástupce Obecního úřadu, pan Štěpán Kratochvíl. Oslavenci popřál do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.