Životní jubileum 85 let – Vlasta Rajmová, Vinary č. 38

Dne 12. února 2012 oslavila paní Vlasta Rajmová z Vinar významné životní výročí 85 let. Naší oslavenkyni přišli popřát zástupci Obecního úřadu, starostka paní ing. Štěpánka Holmanová, místostarosta pan Pavel Špinka a za Klub žen ve Vinarech paní Jana Štočková a Jana Vrbová. Oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina a malý dárek.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 85 let – Vlasta Rajmová, Vinary č. 38.