Životní jubileum 85 let – Otakar Smejkal, Janovice č. 60

Dne 1. listopadu 2013 oslavil pan Otakar Smejkal z Janovic významné životní výročí 85 let. Našemu oslavenci přišli společně popřát zástupci Obecního úřadu, pan Luboš Schovánek, paní Ivana Janovcová a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala a za Sbor dobrovolných hasičů pan Milan Schovánek a pan Vlastimil Boudyš. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.

Fotky z jubilea si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 85 let – Otakar Smejkal, Janovice č. 60.