Životní jubileum 85 let – Marie Šádková, Kozojídky č. 54

Dne 1. února 2013 oslavila paní Marie Šádková z Kozojídek významné životní výročí 85 let. Naší oslavenkyni přišli popřát zástupci Obecního úřadu, pan Pavel Trnka, pan Milan Libánský a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala. Popřát přišli také zástupci SDH v Kozojídkách pan Štěpán Kratochvíl a pan Jan Jelínek, kteří zazpívali pěknou písničku. Všichni oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina a dárkový koš

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 85 let – Marie Šádková, Kozojídky č. 54.