Životní jubileum 85 let – Marie Myšková, Vinary č. 8

Dne 23. října 2014 oslavila paní Marie Myšková z Vinar významné životní výročí 85 let. Naší oslavenkyni přišli popřát zástupci Obecního úřadu, starostka paní  ing. Štěpánka Holmanová, místostarosta pan Pavel Špinka a za Klub žen ve Vinarech paní Romana Špinková a Táňa Havelková. Oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina a malý dárek.

Fotky z jubilea si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 85 let – Marie Myšková, Vinary č. 8.