Životní jubileum 85 let – Marie Levínská, Vinary č. 72

Dne 9. října 2017 oslavila paní Marie Levínská z Vinar významné životní výročí 85 let.

Naší oslavenkyni přišli popřát zástupci Obecního úřadu, místostarosta pan Pavel Špinka a pan Jiří Štoček a za Klub žen ve Vinarech paní Bc. Romana Špinková a Táňa Havelková. Oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina a malý dárek.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii
Životní jubileum 85 let – Marie Levínská, Vinary č. 72

.