Životní jubileum 85 let – Josef Rosůlek, Smidarská Lhota č. 49

 

V pondělí 17. února 2020 oslavil pan Josef Rosůlek ze Smidarské Lhoty významné životní výročí 85 let. Našemu oslavenci přišli popřát zástupci Obecního úřadu, pan Petr Chlubna a Martin Soukup. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.