Životní jubileum 85 let – Josef Levínský – Vinary č. 72

Dne 19. března 2013 oslavil pan Josef Levínský z Vinar významné životní výročí 85 let. Našemu oslavenci přišli společně popřát zástupci Obecního úřadu, místostarosta pan Pavel Špinka, paní Ivana Janovcová a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 85 let – Josef Levínský – Vinary č. 72.