Životní jubileum 80 let – Zdeněk Vyčítal, Smidarská Lhota č. 45

V sobotu 17. srpna 2021 oslavil pan Zdeněk Vyčítal ze Smidarské Lhoty významné životní výročí 80 let. Našemu oslavenci přišli popřát zástupce Obecního úřadu, pan Petr Chlubna a za Sbor dobrovolných hasičů bratr Kamil Hyršál a bratr Josef Rosůlek. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.