Životní jubileum 80 let – Zdeněk Janovec, Janovice č.65

Dne 28. ledna 2014 oslavil pan Zdeněk Janovec z Janovic významné životní výročí 80 let. Do novobydžovské nemocnice přišli našemu oslavenci společně popřát zástupci Obecního úřadu, paní Ivana Janovcová, pan Luboš Schovánek a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala.a za Sbor dobrovolných hasičů pan Milan Schovánek. Oslavenci popřáli do dalších let hodně zdraví a byl předán malý dárek.

Fotky z jubilea si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 80 let – Zdeněk Janovec, Janovice č.65.