Životní jubileum 80 let – Marie Obešlová, Vinary č. 95

 

Dne 23. března 2020 oslavila paní Marie Obešlová z Vinar významné životní výročí 80 let. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce naší oslavenkyni přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček předán.