Životní jubileum 80 let – Marie Obešlová, Vinary č. 95

 

Dne 23. března 2020 oslavila paní Marie Obešlová z Vinar významné životní výročí 80 let. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce naší oslavenkyni přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce.