Životní jubileum 80 let – Marie Levínská, Vinary č. 72

Dne 9. října 2012 oslavila paní Marie Levínská z Vinar významné životní výročí 80 let. Naší oslavenkyni přišli v pátek 12.října popřát zástupci Obecního úřadu, starostka paní ing. Štěpánka Holmanová, místostarosta pan Pavel Špinka a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala a za Klub žen ve Vinarech paní Romana Špinková a Edita Krejcarová. Oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina a malý dárek.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 80 let – Marie Levínská, Vinary č. 72.