Životní jubileum 80 let – Ludmila Stránská, Janovice č. 55

Dne 31. března 2014 oslavila paní Ludmila Stránská z Janovic významné životní výročí 80 let. Naší oslavenkyni přišli popřát zástupci Obecního úřadu, paní Ivana Janovcová, pan Luboš Schovánek a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala. Oslavenkyni popřáli do dalších let hodně zdraví a byla předána květina a malý dárek.

Fotky z jubilea si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 80 let – Ludmila Stránská, Janovice č. 55.