Životní jubileum 80 let – Ludmila Myšková, Vinary č. 26

Dne 16. května 2014 oslavila paní Ludmila Myšková z Vinar významné životní výročí 80 let. Naší oslavenkyni přišli popřát zástupci Obecního úřadu, starostka paní ing. Štěpánka Holmanová, místostarosta pan Pavel Špinka a za Klub žen ve Vinarech paní Jana Štočková a Romana Jablonovská. Oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina.

Fotky z jubilea si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 80 let – Ludmila Myšková, Vinary č. 26.