Životní jubileum 80 let – Julie Košátková, Vinary č. 30

Dne 20.srpna 2011 oslavila paní Julie Košátková z Vinar významné životní výročí 80 let. Naší oslavenkyni přišli popřát zástupci Obecního úřadu, starostka paní ing. Štěpánka Holmanová, místostarosta pan Pavel Špinka a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala a za Klub žen ve Vinarech paní Romana Špinková a Jana Štočková. Oslavenkyni popřáli do dalších let pevné zdraví a byla předána květina a malý dárek.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 80 let – Julie Košátková, Vinary č. 30.