Životní jubileum 80 let – Jiří Vojtíšek, Smidarská Lhota č. 4

 

Dne 12. dubna 2020 oslavil pan Jiří Vojtíšek ze Smidarské Lhoty významné životní výročí 80 let. Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na celém území ČR nejsou možné návštěvy, tak zastupitelstvo obce našemu oslavenci přeje do dalších let pevné zdraví prostřednictvím webových stránek obce. Dárkový balíček předán.