Životní jubileum 80 let – Jaromír Píša, Kozojídky č. 40

Dne 23. září 2011 oslavil pan Jaromír Píša z Kozojídek významné životní výročí 80 let. Našemu oslavenci přišli společně popřát zástupci Obecního úřadu, starostka paní ing. Štěpánka Holmanová, místostarosta pan Pavel Špinka a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala a za Sbor dobrovolných hasičů v Kozojídkách pan Josef Mocek a pan Milan Libánský. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 80 let – Jaromír Píša, Kozojídky č. 40.