Životní jubileum 80 let – Bohumil Obešlo, Vinary č. 95

Dne 6. března 2013 oslavil pan Bohumil Obešlo z Vinar významné životní výročí 80 let. Našemu oslavenci přišli v sobotu 9. března společně popřát zástupci Obecního úřadu, starostka ing. Štěpánka Holmanová, místostarosta Pavel Špinka a předseda kulturní komise pan Bohuslav Vršťala a za Sbor dobrovolných hasičů pan Milan Myška a pan René Vrba. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Životní jubileum 80 let – Bohumil Obešlo, Vinary č. 95.