Vítání občánků – Vinary – 9.12.2017

V sobotu 9. prosince 2017 proběhlo na Obecním úřadě ve Vinarech vítání občánků.

Letos jsme uvítali 10 nových občánků, kteří se narodili do našich společných obcí: Mikulka Vojtěch, Kofránek Matěj, Fejfarová Aneta, Stříbrná Lenka, Gebhartová Ema, Vlášková Anna, Myška Ondřej, Raich Denis, Žďárský Jakub a Vacková Josefína. Během vítání občánků vystoupily děti ze Základní a mateřské školy ze Skřivan pod vedením p. učitelky Mgr. Mansfeldové. Pan místostarosta Pavel Špinka představil vítané děti a předal slovo paní starostce Ing. Štěpánce Holmanové, která pronesla k rodičům slavnostní projev. Následoval slib rodičů a podpis do pamětní knihy. V závěru byl podáván přípitek a popřání rodičům a jejich dětem. O organizaci této akce se postaral Klub žen a Obecní úřad Vinary.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii
Vítání občánků – Vinary – 9.12.2017

.