Výstavba vodovodu v Kozojídkách

12. září 2011 byla zahájena výstavba hlavního vodovodního potrubí a příprava realizace vodovodních přípojek v Kozojídkách. Dotace na stavbu vodovodu je jen na hlavní vodovodní řad. Od Ministerstva zemědělství 3 524 000.- Kč – tj. 55%, dále od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je 835 000.- Kč – tj. 13,03% , Obecní úřad – 2 048 000.- Kč tj. 31,97%, ostatní náklady, jako je archeologický dohled, přípojky a ostatní náklady hradí obec. Hlavní vodovodní řad by měl být kvůli dotaci z MZ hotov do konce roku 2011 včetně kolaudace, pokud by výstavba měla váznout tak koncem listopadu se musí zažádat o prodloužení termínu stavby. Stavbu provádí firma Stavoka Kosice a.s. Obec zajistila projektovou dokumentaci přípojek včetně Územního souhlasu ke stavbě, dále zajistí v rámci vodovodu vysazení odbočky pro vodovodní přípojku, výkop po veřejném pozemku a pokládku hadice po veřejném pozemku. Ostatní činnost na soukromém pozemku při stavbě přípojky si hradí majitel připojované nemovitosti. Průběh prací je dokumentován.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Výstavba vodovodu v Kozojídkách.