Výlet seniorů do severních Čech

Klub seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech uspořádal ve středu 16. května 2012 výlet do Severních Čech. Nejdříve jsme navštívili státní zámek Duchcov, kde jsme si prohlédli Slavnostní schodiště, předsálí, Vojenskou zbrojnici, Lovecký salonek, Kabinet porcelánu, Kabinet kuriozit, Hudební salon a Historický salonek. Dále jsme si prohlédli Biliárový sál, Benátský pokoj, zámeckou knihovnu, místnosti zámeckého služebnictva a muzeum Giacoma  Casanovy, který na zámku prožil posledních 13 let svého života. Součástí byla i prohlídka Knížecí zahrady ve francouzském stylu.  Další zastávkou byl pomník Přemysla Oráče u Stadic. Pomník stojí na místě, kde podle pověsti Přemysl oral s párem volů, když si pro něj přijeli poslové kněžny Libuše, aby ho odvezli na Vyšehrad a pojali ho tak za svého knížete. Další příjemnou zastávkou byl Pivovar Hotel Na Rychtě v Ústí nad Labem, kde jsme poobědvali. Po dobrém obědě jsme navštívili nedaleký pivovar Velké Březno s prohlídkou pivovaru a degustací dvou druhů piv.  Po prohlídce pivovaru paní Špinková, jménem klubu seniorů, písemně poděkovala do kroniky.

Další zastávkou byla dominanta města Děčín  –  Pastýřská stěna, strmá pískovcová skála vypínající se do výšky 160 m nad hladinou Labe, odkud je pěkný výhled na město, údolí  Labe, Sokolí vrch, Malý a Velký Chlum. Cestou zpět jsme se zastavili v Kamenickém Šenově s prohlídkou Panské skály. Jsou tu vidět i 12 m dlouhé, štíhlé čedičové sloupce o průměru 20- 40 cm. Zde se natáčela pohádka Pyšná princezna. Závěr výletu byl v Doksech v Hotelu Bezděz, kde byla podána večeře. Průvodcem celého dne byl pan Bohuslav Vršťala.

Dopravu autobusem zajišťoval pan Heřmanský. Výletu se zúčastnilo celkem 48 občanů. Počasí se vydařilo a všichni se již těší na příští výlet. Příjezd domů byl v pozdních nočních hodinách.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Výlet seniorů do severních Čech.