Výlet seniorů do Mělníka a okolí – 14.5.2015

Klub seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech uspořádal ve čtvrtek 14. května 2015 výlet do Mělníka a okolí. Za krásného slunečného dne jsme vyrazili směrem Mělník. Nejdříve jsme navštívili Elektrárnu Mělník. Elektrárna Mělník I disponuje instalovaným výkonem 352 MW. Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz byl zahájen v roce 1960. Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku 1971. Období let 1971 – 1976 bylo charakteristické postupnou optimalizací hlavního technologického zařízení. V dalších letech probíhala modernizace technologie zařízení.  V letech 1994 – 1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou rekonstrukcí. Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počáply a Dolní Beřkovice a Prahu. Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento blok je největším uhelným blokem v ČR.

Po prohlídce elektrárny jsme v nedalekých Dolních Beřkovicích v Restauraci “ Na Knížecí“ poobědvali. Po vydatném a chutném obědě jsme se jeli na nedaleký hrad Kokořín. Na místě původního dvorce s tvrzí, nad skalními srázy kokořínského údolí, postavil patrně Hynek Berka z Dubé ve druhé polovině 14. století hrad. Nejdůležitější stavba hradního areálu, mohutná válcová věž dosahující výšky 36 metrů, měla obrannou a strážní funkci a při obléhání se stávala posledním útočištěm obránců. Nynější podoba hradu pochází z počátku 20. století, kdy zpustlou zříceninu nechal nákladně rekonstruovat poslední majitel Jan Špaček. Kokořín a jeho romantické okolí inspirovaly řadu umělců, zejména Karla Hynka Máchu, J. Navrátila, Antonína a Josefa Mánesa. Na hradě stojí za pozornost gotické interiéry, obrazy a zbraně. Hrad Kokořín byl v roce 2006 vydán v restituci soukromému majiteli. Zde musím podotknout a vyzdvihnout úsilí našich seniorů a seniorek, kteří vynaložili veškeré své síly a vystoupali až na hrad. Po namáhavém výstupu jsme odjeli do Mělníka. Zde byla asi hodinová zastávka na prohlídku soutoku Labe s Vltavou a centra města.

Po náročném sportovním dni nás čekala poslední zastávka a to večeře v Hotelu Bílá růže v Poděbradech. Po chutné a vydatné večeři jsme se vydali k domovu. Průvodcem celého dne byl pan Bohuslav Vršťala. Dopravu autobusem zajišťoval pan Heřmanský. Výletu se zúčastnilo celkem 45 občanů. Celý den nás doprovázelo krásné slunečné počasí. Výlet se vydařil a již se všichni těší na další. Příjezd domů byl ve večerních hodinách

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Výlet seniorů do Mělníka a okolí – 14.5.2015.