Výlet seniorů do Kutné Hory a okolí – 18.9.2014

Klub seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech uspořádal ve čtvrtek 18. září 2014 výlet do Kutné Hory a okolí. Nejdříve jsme navštívili továrnu společnosti Philip Morris ČR v Kutné Hoře, která je jediným závodem pro výrobu cigaret a tabákových výrobků v České republice. Její provoz je od roku 1992 neustále modernizován a rozšiřován.  Návštěvníci jsou vítáni v unikátním sídle společnosti  v prostorách bývalého cisterciáckého kláštera. Po prohlídce výrobního závodu a muzea tabáku napsal pan Vršťala poděkování do knihy návštěv. V nedaleké restauraci Havířská bouda jsme společně poobědvali a po vydatném obědě někteří vystoupali po 144 schodech nebo vyjeli výtahem na rozhlednu stejného názvu v těsném sousedství restaurace. Zděná, 30 metrů vysoká rozhledna byla postavena v roce 2013 v místě bývalé hájovny. Zvláštností rozhledny je to, že byla jako první od 30. let 20. století postavena metodou kamenného kyklopského zdiva. Na rozhledně je k dispozici kavárna. Po krásném výhledu do okolí jsme se společně vyfotografovali.

Další zastávkou byla prohlídka chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Katedrála byla založena kolem r. 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů jako hornický chrám, což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů sv. Barboře. Chrám zapsaný v seznamu památek UNESCO je 70 m dlouhý, 40 m široký a uvnitř 30 m vysoký. V letech 1512 – 32 vytvořil Benedikt Rejt (Ried) z Pístova nad vnitřními arkádami spodní části chrámu samostatné stejnolodní trojlodí, které nemá v českých zemích obdoby. Stavba byla dokončena až na přelomu 19. a 20. stol. V interiéru jsme si prohlédly jedinečnou galerii pozdně gotických a renesančních maleb z 15. stol. V parku před Jezuitskou kolejí byl krátký relaxační odpočinek. Někteří ochutnali burčák nebo víno a někteří zašli procházkou až k Vlašskému dvoru. Poslední zastávkou byl Přerov nad Labem, kde jsme si prohlédli soukromé muzeum motocyklových veteránů a historických kol pana Tomáše Moravce. Zakladatelem muzea je cyklistický závodník Jaroslav Vavřík /1913 – 1997/. Muzeum Moto & Velo vystavuje více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů českých i zahraničních značek. Opravdovým unikátem je motocykl Laurin & Klement – model L 80 z roku 1905 s postraním vozíkem v původním zachovalém stavu.

Cestou domů jsme se v Hotelu Bílá růže v Poděbradech  zastavili na večeři. Po chutné a vydatné večeři jsme prošli lázeňskou kolonádu  a vydali se k domovu. Průvodcem celého dne byl pan Bohuslav Vršťala. Dopravu autobusem zajišťoval pan Petr Lukášek. Výletu se zúčastnilo celkem 46 občanů. Celý den nás doprovázelo  krásné slunečné počasí. Výlet se vydařil a již se všichni těší na další. Příjezd domů byl ve večerních hodinách.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Výlet seniorů do Kutné Hory a okolí – 18.9.2014.