Vítání občánků

Obecní úřad ve Vinarech, připravil na neděli 27. března 2011 slavnostní přivítání nových občánků. Akce se uskutečnila za krásného slunečného dne v Kulturním domě v Kozojídkách. Po zaznění České hymny paní Ivana Janovcová přivítala všechny přítomné v sále a představila hudbu pana Hartla z Vlkova. Po písničce představila 8 děvčátek a 4 chapce k přivítání a předala slovo starostce, paní ing. Štěpánce Holmanové. Po projevu starostky následovaly podpisy obou rodičů do pamětní knihy a rodičům byla předána květina a malý dárek dětem. Následoval společný přípitek a rodiče s dětmi se vyfotili do kroniky. Na závěr starostka poděkovala za účast všem rodičům, přítomným v sále a hudbě.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Vítání občánků.