Vítání občánků Vinary 6.9.2014

V sobotu 6.září  2014 uspořádal Obecní úřad a Klub žen Vinary vítání nových občánků. Poprvé v nově zbudovaném polyfunkčním domě ve Vinarech, kde je v prvním patře pro takovéto slavnostní příležitosti upravena jedna z místností. K letošnímu vítání bylo pozváno 8 nových občánků, kteří se narodili do našich společných obcí. Po přivítání všech přítomných následovalo vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy ve Skřivanech pod vedením p. učitelky Mgr. Mansfeldové.  Pan místostarosta Pavel Špinka představil vítané děti, jednalo se o 2 chlapce a 6 děvčátek, a předal slovo paní starostce Ing. Štěpánce Holmanové, která pronesla k rodičům slavností projev.  Následoval slib rodičů a podpis do pamětní knihy. V závěru došlo na slavností přípitek a popřání rodičům a jejich dětem. Poté proběhlo fotografování, které zajistil pan Bohuslav Vršťala. O organizaci této akce se postaral Klub žen, kterým tímto Obecní úřad velice děkuje.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Vítání občánků Vinary 6.9.2014.