Vítání občánků ve Vinarech

Klub žen ve spolupráci s Obecním úřadem ve Vinarech připravil na  sobotu 5. května 2012 slavnostní přivítání nových občánků. Akce se uskutečnila za krásného slunečného dne v klubovně ve Vinarech. Po zaznění hymny paní Romana Špinková přivítala všechny přítomné v sále a představila dětský sbor ze Základní školy a mateřské školy ve Skřivanech pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Mansfeldové. Po úvodním programu dětského sboru představil pan místostarosta Pavel Špinka 3 děvčátka a 4 chapce a předal slovo starostce, paní ing. Štěpánce Holmanové. Po projevu starostky následovaly podpisy obou rodičů do pamětní knihy a rodičům byla předána květina a malý dárek dětem. Rodičům popřály také zástupkyně klubu žen. Následoval společný přípitek a focení rodičů a dětí do kroniky. Na závěr paní starostka poděkovala za účast všem  přítomným v sále.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Vítání občánků ve Vinarech.