Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vinary – 31.10.2018

Ve středu 31.října 2018 od 18,30 hodin se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vinary, svolaného dosavadní starostkou obce Ing. Štěpánkou Holmanovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Zasedání proběhlo v klubovně ve Vinarech. Přítomno bylo všech 9 nově zvolených zastupitelů, hostů bylo přítomno 21. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Složení slibu členů obecního zastupitelstva, 3) Schválení programu, 4) Volba starosty a místostarosty, 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru, 6) Rozhodnutí o měsíčních odměnách členů zastupitelstva, 7) Rozpočtové opatření č.3, 8) Věcné břemeno – plynová přípojka, k.ú. Vinary, 9) Diskuse. Starostkou obce Vinary byla opět zvolena Ing. Štěpánka Holmanová, místostarostou byl zvolen Pavel Špinka, oba jednomyslně 9 hlasy. Předsedou finančního výboru byla zvolena Romana Jablonovská, členy finančního výboru byly zvoleni Vršťala Bohuslav, Chlubna Petr, Zechovský Jiří a Schovánek Milan. Dále předsedou kontrolního výboru byl zvolen Vršťala Bohuslav, členy kontrolního výboru byly zvoleni Soukup Petr a Štoček Jiří. V diskusi vystoupili čtyři občané.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vinary – 31.10.2018

.