17. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 24.11.2018

V sobotu 24.listopadu 2018 proběhlo v bývalé škole v Janovicích tradiční předvánoční posezení seniorů ze sloučených obcí Vinary, Kozojídky, Janovice a Smidarská Lhota.

Toto již v pořadí 17.setkání Klubu seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech zahájil pan Bohuslav Vršťala, který přivítal všechny přítomné a hosta paní starostku ing. Štěpánku Holmanovou. Místostarosta pan Pavel Špinka se omluvil. Dále seznámil přítomné s činností klubu v letošním roce a plánem akcí na příští rok. V závěru vystoupení popřál všem šťastné a veselé vánoce a v novém roce všem pevné zdraví. Poté předal slovo starostce, která seznámila přítomné s jednotlivými akcemi Obecního úřadu za letošní rok a s plánem na rok příští. Následovalo několik dotazů, na které bylo odpovězeno. Po diskusi následovala veselá zábava. K večeři byl podáván vynikající vepřový guláš s knedlíkem, který pro nás připravil mistr řeznický pan Jiří Štoček. Dále se servírovaly chlebíčky, zákusky, pivo, víno, limo a káva. Občerstvení zajistili a připravili paní Hana Schovánková, Jana Ondráčková, Ilona Vršťalová, Radka Vojtěchová, Anna Kahounová, Anička, Tomášek, Luboš a Milan Schovánkovi a Toník Ondráček s Karlem Mašatou zajistili teploučko v sále. Vánoční výzdobu na stolech zajistila slečna Petra Drozenová z Nového Bydžova. Poděkování patří také panu Pepovi Mockovi, za svoz našich seniorů na tuto akci. Předvánočního posezení se zúčastnilo celkem 40 našich seniorů, posezení proběhlo v příjemné a milé atmosféře, všichni se dobře bavili a již se těší na další setkání.
——————————————
Jménem Klubu seniorů
bychom rádi všem spoluobčanům popřáli
krásné prožití vánočních svátků a do roku 2019
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Za klub seniorů Bohuslav Vršťala a Miloslava Špinková

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

17. Předvánoční setkání seniorů v Janovicích – 24.11.2018

.