Výlet seniorů do Ekocentra Čapí hnízdo – 19.9.2019

Klub seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech uspořádal ve čtvrtek 19.září 2019 výlet do Ekocentra Čapí hnízdo. Za krásného slunečného rána jsme v 06,30 hodin vyrazili autobusem směr Vlašim.

První zastávkou byla prohlídka zámku ve Vlašimi. Renesanční zámek ve Vlašimi vycházel ze středověkého hradu – u nás netradičního kastelu francouzského typu, jehož dobu pamatuje zachovalá mohutná věž, která nabízí vyhlídku na město i zámecký park. V 18. a 19. století byl zámek rozšířen ve stylu novogotiky, mj. přibyly romantické stavbičky v parku a tři vstupní brány nesoucí erby bývalých majitelů. Ve čtyřkřídlém zámeckém objektu jsme navštívili vlastivědnou expozici a soubor dokumentující rozvoj sportovního a loveckého střelectví a dějiny firmy Sellier&Bellot. Obdivovali jsme pozoruhodné divadlo z poloviny 19. stol. s originální tapetovou výzdobou a také kapli sv. Vincence se sbírkou soch svatých ve stylu lidového baroka. V podzemí jsme viděli expozici Tajemství sklepení. V jednom z nejstarších zámeckých parků v ČR, založeném r. 1775, o rozloze 75 ha s parkovou architekturou inspirovanou antikou, gotikou a orientem jsme mohli navštívit tzv. Starý hrad, Čínský pavilon a tři zámecké brány. Bohužel pro nedostatek času jsme si prohlédli pouze část parku. Po prohlídce zámku na nás čekal oběd v nedaleké Zámecké hospodě v Louňovicích pod Blaníkem. Po dobrém obědě nás čekala cesta busem do Ekocentra Čapí hnízdo vzdálené asi 25 km. Čapí hnízdo je rekreační a konferenční areál vhodný pro jednotlivce i rodiny, nacházející se v místní části Olbramovic – Dvůr Semtín. Ten vznikl ve druhé polovině 17. století. Současný areál začal vznikat po roce 2006 a své označení získal podle čápů zde hnízdících již od roku 1926. Centrální budova jízdárny má tak podobu právě čapího hnízda. Dále se zde nachází kulturně vzdělávací centrum, hotel, restaurace, sportoviště, hospodářská farma, ekocentrum pro zachráněné živočichy a informační centrum s naučnými stezkami. Po příjezdu do areálu jsme se rozdělili na dvě skupiny a milé průvodkyně nás provedly celým areálem. Prohlídka trvala asi 90 minut s odborným výkladem. Po společném fotu na závěr jsme si koupili různé suvenýry a turistické známky. Závěr výletu byl v restauraci „Kozlovna “ ve Velkých Popovicích, kde byla pro nás připravena večeře. Zde náleží velká pochvala pro celý personál restaurace, obsluha a jídlo prostě vynikající. Nemělo chybu. Průvodcem celého dne byl pan Bohuslav Vršťala. Dopravu autobusem zajišťoval pan Miloslav Kohout od firmy Heřmanský. Výletu se zúčastnilo celkem 45 občanů. Celý den bylo krásné slunečné počasí. Výlet se vydařil a již se všichni těší na další. Příjezd domů byl ve večerních hodinách.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Výlet seniorů do Ekocentra Čapí hnízdo – 19.9.2019

.