Životní jubileum 90 let – Věra Innemannová, Vinary č.41

Dne 6.července 2020 oslavila krásné životní jubileum – 90. narozeniny naše spoluobčanka z Vinar č. 41 paní Věra Innemannová.

Poblahopřát jí přišel zástupce Obecního úřadu, pan Bohuslav Vršťala a za Klub žen paní Romana Jablonovská. Naší oslavenkyni byly předány květiny a dárkové balíčky. Jménem Obecního úřadu a všech našich spoluobčanů srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších spokojených let v radostné a klidné pohodě.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Životní jubileum 90 let – Věra Innemannová, Vinary č.41

.