Výlet seniorů na zámek Doudleby nad Orlicí – 16.9.2021

Klub seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech uspořádal bezmála po dvou letech z důvodu COVIDU ve čtvrtek 16. září 2021 výlet na zámek Doudleby nad Orlicí.

 
Za zataženého rána jsme vyrazili směr Holice. V Holicích byla naše první zastávka a to prohlídka afrického muzea Dr. Emila Holuba. Expozice se člení na několik částí, z nichž tři jsou určené pro návštěvníky. První část se věnuje životu a dílu cestovatele a jeho osobním věcem. Druhá část představuje africkou přírodu, ve které najdete vycpané velké i malé savce, ptáky, mořské živočichy, rostliny, různé trofeje, nástroje, nerosty a další. Ve třetí části jsme se seznámili se životem v domorodé vesnici. Kudy Emil Holub cestoval, jsme viděli na nástěnných mapách. Dr. Emil Holub žil a realizoval své cesty ve druhé polovině 19. století. Nejprve sám, později společně se svou manželkou Růženou. V neuvěřitelně těžkých podmínkách získával poznatky, které jsou dodnes ceněny po celém světě. Ač je to dávno, je dodnes symbolem českých cestovatelů. Po prohlídce jsme jeli do nedalekého Potštejna, kde v Restauraci Pod Lipami pro nás byl připraven skvělý oběd. Dále jsme si prohlédli Muzeum krajky ve Vamberku. Expozice Muzea krajky představuje staré lidové krajky, sleduje vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století, je zde zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň, především v souborech, které reprezentovaly stát na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967. Traduje se, že paličkování krajek přinesla na Vamberecko belgická šlechtična Magdalena Grambová v první třetině 17. století. Krajky se od druhé poloviny 19. do začátku 20. století ve Vamberku vyráběly téměř v každé domácnosti. V 19. století se krajka začala vyrábět také strojně a poptávka po ručně paličkované krajce začala slábnout. Ještě do počátku 90. let 20. století se tradice ručně paličkované krajky udržela v družstvu Vamberecká krajka Vamberk, které však již zaniklo. Ve Vamberku byla v roce 1889 otevřena První česká krajkářská škola, která dodnes plní svou funkci a formou kurzů vyučuje všechny zájemce o toto krásné řemeslo. Ze sbírek krajkářské školy bylo v roce 1929 založeno Muzeum krajky. Další zastávkou byla prohlídky zámku Doudleby. Renesanční zámek s sgrafitovou výzdobou vnějších i vnitřních průčelí zachránila před postupným zchátráním rekonstrukce v letech 1955-73. Avšak jeho historie se začala psát již na konci 16. století. V průběhu baroka se zámek rozrostl o další budovy, výraznějšími úpravami prošly interiéry. Po 2. světové válce připadl objekt státu, po roce 1989 byl navrácen původním majitelům. Během prohlídky jsme se prošli vzácnými interiéry, kterými jsou mj. zrcadlový sál, lovecký salonek či Ferdinandův pokoj. V zámeckých interiérech jsme se podívali na soubor tapisérií a renesančního nábytku, expozici Lov a lovectví, výstavu loveckých a sportovních zbraní. Na zpáteční cestě jsme měli zastávku v Kolibě v Hoděšovicích. Zde jsme ve velmi příjemném prostředí restaurace povečeřeli. Průvodcem celého dne byl pan Bohuslav Vršťala. Dopravu autobusem zajišťoval pan Miloslav Heřmanský. Výletu se zúčastnilo celkem 39 občanů. Počasí se vydařilo, celý den bylo pod mrakem a teplo a již se všichni těší na další výlet. Příjezd domů byl ve 21,00 hodin.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Výlet seniorů na zámek Doudleby nad Orlicí – 16.9.2021

.