Životní jubileum 90 let – Josef Levínský, Vinary č. 72

Dne 19. března 2018 oslavil pan Josef Levínský z Vinar významné životní výročí 90 let.

Našemu oslavenci přišli popřát zástupci Obecního úřadu, starostka paní Ing. Štěpánka Holmanová a pan Bohuslav Vršťala. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Životní jubileum 90 let – Josef Levínský, Vinary č. 72

.