Setkání občanů Kozojídek na Moravě 16. – 17.6.2018

Ve dnech 16.-17. června 2018 se uskutečnilo 15. setkání občanů Kozojídek, tentokrát v moravských Kozojídkách. První setkání bylo začátkem září roku 1978.

Od poslední návštěvy na Moravě uběhlo šest let. Letos na jaře obdržel náš Obecní úřad pozvání na návštěvu do moravských Kozojídek. Termín byl domluven na polovinu června. Byla sobota 16. června, krátce po šesté hodině ranní odjíždí z Kozojídek autobus s 24 občany z Kozojídek a blízkého okolí. Řidičem autobusu je pan Miloslav Heřmanský. Dalších 9 osob jelo vlastními auty. Časným slunečným ránem vládla v autobuse svěží nálada. Jeli jsme dle plánu přes Hradec Králové, Svitavy se zastávkou na občerstvení v motorestu ve Studené Loučce na pomezí Čech a Moravy. Dále jsme pokračovali přes Olomouc, Přerov a Uherské Hradiště. Do moravských Kozojídek jsme přijeli ve 13,00 hod., kde před Obecním úřadem byl cíl naší cesty. Následovalo krátké přivítání před Obecním úřadem, kde vystoupil mužský pěvecký sbor Malina. V sále úřadu nás přivítal starosta moravských Kozojídek pan Bc. Otakar Březina a místostarosta pan Ing. Zdeněk Jurček, za OÚ Vinary vystoupil místostarosta pan Pavel Špinka. V krátkých projevech informovali přítomné o dění v obou obcích. Po přípitku následovalo předání daru pro OÚ Kozojídky, dar pro české Kozojídky převzal pan Jiří Zechovský v sobotu ráno. Po krátké diskuzi jsme přešli do vinných sklepů pod Kříbem, kde byla ochutnávka vín. Velkým překvapením pro nás byla prohlídka obce na voze taženým párem koní. Prohlídka byla i se zajímavým výkladem. Večeřeli jsme v nedalekém autocampu ve Strážnici, ve kterém jsme byli ubytováni. Po večeři jsme se vrátili zpět do Kozojídek. Na hřišti hrála skupina FERRUM. Zábava se protáhla až do časných ranních hodin. Po krátkém spánku v campu a vydatné snídani jsme se vrátili zpět do prostor OÚ, kde proběhlo krátké zakončení a rozloučení. Následovalo společné fotografování, stisky rukou a děkování. Ještě před odjezdem jsme si prohlédli kapli sv. Martina postavenou v letech 1968 – 71 a vysvěcenou v roce 1971. Krátce před 11. hodinou se náš autobus rozjel a všichni jsme s dojetím zamávali. 15. setkání občanů Kozojídek skončilo. Cestou zpět jsme se ještě zastavili na prohlídku poutního místa na Velehradě. V motorestu Podkova v Kelčicích u Prostějova jsme velice dobře poobědvali a v 19,00 hodin jsme přijeli do našich českých Kozojídek. Další setkání je naplánováno za tři roky /2021/ v českých Kozojídkách.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Setkání občanů Kozojídek na Moravě 16. – 17.6.2018

.