Životní jubileum 85 let – Bohumil Obešlo, Vinary č. 95

Dne 6. března 2018 oslavil pan Bohumil Obešlo z Vinar významné životní výročí 85 let.

Našemu oslavenci přišli popřát zástupci Obecního úřadu, místostarosta pan Pavel Špinka a pánové Jiří Štoček a Bohuslav Vršťala. Oslavenci popřáli do dalších let pevné zdraví a byl předán malý dárek.

 

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Životní jubileum 85 let – Bohumil Obešlo, Vinary č. 95

.