Velikonoční dílna – Vinary

Týden před Velikonocemi, v sobotu 31. března 2012, uspořádal Klub žen Vinary v místní klubovně velikonoční dílnu. Děti měly možnost vyrobit si velikonoční dekorace: dozdobit hnízda z proutí, vyrobit si kytičky a motýlky na špejli, vytvořit závěs na mašli, nazdobit kolíčky nebo si upéct velikonočního  zajíčka. Nápad s velkonoční dílnou děti zaujal, zúčastnilo se jí na 30 dětí. Klub žen byl tímto zájmem příjemně překvapen a děkuje všem za účast.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Velikonoční dílna – Vinary.