Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vinary – 5.11.2014

Ve středu 5.listopadu 2014 se v klubovně ve Vinarech uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vinary. Na programu jednání bylo určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu, složení slibu členů nově zvoleného obecního zastupitelstva, zřízení finančního a kontrolního výboru a rozhodnutí o měsíčních odměnách neuvolněných členů zastupitelstva. Posledním bodem programu bylo schválení zhotovitele akce firmu Stavoka Kosice, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou na vodovod ve Smidarské Lhotě. Hlavním bodem byla volba starosty a místostarosty. Ve veřejném hlasování byli opětovně zvoleni starostka paní ing. Štěpánka Holmanová a místostarosta pan Pavel Špinka, kteří všem přítomným poděkovali za projevenou důvěru. Předsedou finančního výboru byla zvolena paní Ivana Janovcová, dalšími členy výboru jsou Bohuslav Vršťala, Petr Chlubna, Jiří Zechovský a Milan Schovánek. Předsedou kontrolního výboru se stal pan Bohuslav Vršťala, dalšími členy výboru jsou Luboš Schovánek a Jiří Štoček. Členové zastupitelstva obce jsou p. Janovcová Ivana, Jiří Štoček, Petr Chlubna, Luboš Schovánek, Milan Schovánek, Jiří Zechovský a Bohuslav Vršťala. Zapisovatelkou ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce byla paní Romana Špinková. Ustavujícího zasedání ZO se přišlo podívat 19 spoluobčanů do diskuse se nepřihlásil nikdo.

Nově zvolenému Zastupitelstvu obce přeji hodně úspěchu v příštím volebním období.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vinary – 5.11.2014.