Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
04.04.2022

KoPÚ v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota-Oznámení o vydání Rozhodnutí  výměně nebo přechodu vlastnických práv

19.4.2022 stáhnout
ro č.1 29.03.2022

Rozpočtové opatření č.1

31.12.2022 stáhnout
zpráva audit 29.03.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

31.12.2022 stáhnout
příloha č. 3-5 29.03.2022

příloha 3-5 – Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy za rok 2021

31.12.2022 stáhnout
př.č2 29.03.2022

příloha č. 2 – Inventarizační zpráva za rok 2021

31.12.2022 stáhnout
Fin 2-12 29.03.2022

Příloha č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 – Fin 2 12

31.12.2022 stáhnout