Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2019 02.03.2020

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2019

18.5.2020 stáhnout
Příloha č. 5 – Výkaz zisku a ztráty 02.03.2020

Příloha č. 5 – Výkaz zisku a ztráty

18.5.2020 stáhnout
Příloha č. 4 02.03.2020

Příloha č. 4 – příloha – 1

18.5.2020 stáhnout
příloha č. 3 Rozvaha 02.03.2020

příloha č. 3 Rozvaha

18.5.2020 stáhnout
Příloha č. 2 Inventarizační zpráva 02.03.2020

Příloha č. 2 Inventarizační zpráva

18.5.2020 stáhnout
Příloha č. 1 Fin 2-12 02.03.2020

Příloha č. 1 Fin 2-12

18.5.2020 stáhnout