Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
28_2019 05.06.2019

Oznámení o ustanovení opatrovníka – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota.

12.6.2020 stáhnout
21_2019 08.04.2019

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ – Veřejná vyhláška – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

31.12.2022 stáhnout
13_2019 12.03.2019

Závěrečný účet obce Vinary za rok 2018

16.3.2020 stáhnout
14_2019 12.03.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2018

16.3.2020 stáhnout
15_2019 12.03.2019

Výkazy za 12 2018

16.3.2020 stáhnout
16_2019 12.03.2019

Inventarizační zpráva  za rok 2018

16.3.2020 stáhnout