Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
Návrh rozpočtu 23.11.2020

Návrh rozpočtu obce Vinary na rok 2021

Návrh Rozpočtu Obce Vinary na rok 2021 byl zveřejněn dne 23.11.2020.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění jsou zveřejněny na internetu – viz https://monitor.statnipokladna.cz.

Připomínky k navrhovanému rozpočtu na rok 2021 mohou občané uplatnit buď písemně do 7.12.2020 do 17.00 hodin nebo ústně na  veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 23.11.2020                            

             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka

9.12.2020 stáhnout
Návrh střednědobého výhledu 23.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vinary na roky 2022-2023

9.12.2020 stáhnout
RO č.5 02.11.2020

Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko – RO č.5

31.12.2020 stáhnout
veřejná vyhláška 21.10.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – veřejné projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

5.11.2020 stáhnout
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 20.10.2020

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 19.10.2020

31.10.2020 stáhnout
Veřejná vyhláška 19.10.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

3.11.2020 stáhnout