Číslo Vyvěšeno Název Sejmutí pdf
US 23.05.2023

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.5.2023

5.6.2023 stáhnout
10.05.2023

Oznámení o zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 22.5.2023

22.5.2023 stáhnout
KHP – vodné 03.05.2023

Královéhradecká provozní – skutečnost kalkulace vodného rok 2022

4.6.2023 stáhnout
27.04.2023

Příloha č.2 – Inventarizační zpráva za rok 2022

stáhnout
27.04.2023

Příloha č. 6 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinary za rok 2022

stáhnout
27.04.2023

Příloha č. 1,3,4,5 – Výkazy

stáhnout