Ukončení prázdnin ve Vinarech – 10. září 2011

Klub žen ve spolupráci s Obecním úřadem ve Vinarech uspořádal v sobotu 10. září pro děti sportovní odpoledne u příležitosti ukončení prázdnin. Pro děti bylo připraveno celkem 9 soutěžních disciplín. Akce se zúčastnilo celkem 28 dětí a do soutěží se jich zapojilo 21. Navečer byla pro odvážné děti připravena stezka odvahy. Všichni soutěžící dostali diplom a sladkou odměnu. Občerstvení bylo zajištěno po celý den, včetně opékání kýty. Celá akce se vydařila a již se všichni těší na příští letní prázdniny.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Ukončení prázdnin ve Vinarech – 10. září 2011.