Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vinary

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Vinary na roky 2025-2026 byl zveřejněn dne 27.11.2023.

Je ke stažení zde nebo k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři OÚ Vinary v úředních hodinách Po, St 16.45 – 18.45 hod.

Připomínky k navrhovanému výhledu mohou občané uplatnit buď písemně do 11.12.2023 do 17.00 hodin nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinary, které bude oznámeno způsobem obvyklým.

Ve Vinarech dne 27.11.2023                           

             Ing. Štěpánka Holmanová, starostka