Státní pozemkový úřad – rozhodnutí

Státní pozemkový úřad – rozhodnutí – výměna nebo přechod vlastnických práv ke Komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov