Společný výlet seniorů do Zlína a okolí

Klub důchodců při Obecním úřadu ve Vinarech uspořádal ve středu 5. října 2011 výlet do Zlína a okolí. Nejdříve jsme navštívili Obuvnické muzeum ve Zlíně, kde jsme se seznámili prostřednictvím více než tisíce exponátů  s historií i současností obouvání. Nejstarší orginály  pocházejí z konce 16. století. Dále následovala prohlídka budovy č. „ 21 „. Tato šestnáctipatrová, 77,5 m vysoká budova mrakodrapu z roku 1938 byla před válkou nejvyšším objektem v Československu a stala se tak typickou dominantou moderní koncepce města. V roce 2004 byla budova rekonstruována a nyní zde sídlí Krajský úřad a Finanční úřad. Baťův výtah je funkční a slouží pro prohlídky návštěvníků. Na terase byla provedena nadstavba včetně kavárny a je tu nejkrásnější výhled na město.  Po prohlídce jsme poobědvali v AB restauraci v nedalekých Slušovicích.

Po dobrém obědě následovala prohlídka Lesního hřbitova ve Zlíně. Lesní hřbitov byl zřízen v roce 1931 a v následujícím  roce byl vysvěcen. U hrobu Tomáše Bati jsme uctili jeho památku, i když je  pochován v Torontu v Kanadě. Poslední zastávkou byla obec  Spytihněv, kde jsme nastoupili na loď  Morava  a pluli po Baťově kanálu do 9 km vzdálených Otrokovic. Na lodi bylo malé občerstvení  s výkladem o historii Baťova kanálu. Baťův kanál je technickou památkou, která spojuje šedesátikilometrový úsek mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi. Rozdíl výšek na této vodní cestě, který je téměř 19 metrů, vyrovnává 13 plavebních komor. Hloubka Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru, šířka asi 12 metrů. Byl postaven v roce 1938. Poděkováním kapitánovi a průvodkyni na lodi jsme se rozloučili a vydali se zpět domů. Zastávka na večeři byla kousek za Brnem, v obci  Lipůvka v restauraci Formanka.

Průvodcem celého dne byl pan Josef Stránský. Dopravu autobusem zajišťoval pan Heřmanský. Výletu se zúčastnilo 33 občanů. Počasí se vydařilo a všichni se již těší na příští výlet. Příjezd domů byl v pozdních nočních hodinách.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Společný výlet seniorů do Zlína a okolí.