Společný večírek klubu seniorů v Janovicích – 24.10.2012

Klub seniorů při Obecním úřadu ve Vinarech uspořádal ve středu 24. října 2012 v bývalé škole v Janovicích společný večírek. Tato výhradně „dámská jízda“ byla určena především pro seniorky – cvičenky kondičního cvičení. Kondiční cvičení v Janovicích bylo zahájeno v květnu a pravidelně každou středu si zde hodinku společně zacvičí. „ Dámské jízdy“ se zúčastnilo všech 17 cvičenek, které si připravily malé občerstvení. Na pěkně upraveném stole byly obložené chlebíčky, zákusky, slané tyčinky a nechyběly ani květiny. K pití bylo podáváno pivo, víno, káva a nealko. Hned po zahájení dostala paní Svobodová krásnou květinu a od všech přítomných poděkování za již půlroční pravidelné předcvičování. K tanci a poslechu všem zahrál pan Vršťala, hrála se převážně dechová hudba a děvčata si krásně zatancovala a pěkně se bavila.O občerstvení a teplo v sále se staral pan Ondráček. Všem se tato akce líbila a již se těší na další podobnou akci.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Společný večírek klubu seniorů v Janovicích – 24.10.2012.